CH/中

 

EQUIPMENT DESIGN AND MANUFACTURING WITH EXCELLENT
TECHNOLOGY FOR POWDER INDUSTRIES

 • 久九機械有限公司

  電話:886-3-9902087
  手機:0912-297-862 / 13813419993
  傳真:886-3-9902155
  信箱:Lin3319@ms64.hinet.net
  地址:台灣宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區德興5路2號
  連絡人:林總經理


  JIU JIU MACHINERY Co.,Ltd. 

  Tel:886-3-9902087
  Mob:0912-297-862 / 13813419993
  FAX:886-3-9902155
  E-MAIL:Lin3319@ms64.hinet.net
  ADD:No.2, Dexing 5th Rd., Su’ao Township, Yilan County 270, TAIWAN R.O.C